De OVR en de corona crisis

Het coronavirus zorgt voor onzekere tijden in de wereld en treft de samenleving over de volle breedte. Mensen overlijden, worden opgenomen op intensive careafdelingen en dat allemaal dicht bij huis en haard. Het zorgt voor veel leed. Maar ook voor onzekerheid: wanneer treft het virus ‘mij’. Veel ondernemers worden ook in het hart van hun onderneming getroffen.

Weinig bedrijfstakken blijven gespaard.

Het zijn zaken die veel ondernemers, ook OVR’ers, treffen. Het is nu zaak om te laten zien dat de OVR-leden er ook voor elkaar zijn. Wellicht zitten er leden met vragen of andere problemen. Dan is het nu het moment, met inachtneming van de RIVM-regels, om elkaar te ondersteunen en waar mogelijk te helpen. Ondernemers kunnen vooral nu hun collegialiteit tonen door wellicht elkaar een zetje in de rug geven, interesse te tonen, een beroep te doen op elkaars expertise en dienstverlening en/of door lokaal te kopen.

Het OVR is in deze moeilijke tijd meer dan een hechte vereniging. Een hecht collectief, een vraagbaak dat de handen ineen slaat en er alles aan doet om leden verder te helpen tijdens de coronacrisis.

Centraal staan de aanbevelingen van de overheid. Door daar naar te handelen leveren we een bijdrage aan hopelijk een snelle oplossing van dit immense probleem. Door er samen de schouders onder te zetten en elkaar te steunen en op elkaar te letten, lonkt er hopelijk een in alle opzichte gezonde toekomst.

Het OVR-bestuur leeft mee met de leden. Hopelijk blijven u en uw familieleden, medewerkers en collega's gezond. Laten we elkaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen, die mogelijk van invloed zijn op onze samenwerking. Schroom niet om elkaar te bellen, face-timen of te skypen. Sterkte in deze onvoorziene tijd.

Het OVR-bestuur,

Jozef van den Corput, voorzitter