Home

Ondernemers Vereniging Riel

Ondernemers Vereniging Riel (OVR) is een goed gestructureerd platform in de kern Riel. Een samenwerkingsverband dat het ondernemersklimaat en leefbaarheid in Riel naar een hoger plan tilt. Vanuit een breed draagvlak is OVR een volwaardige gesprekspartner voor gemeente(n) en collega ondernemersverenigingen. Tevens staat de vereniging borg voor het initiëren van acties en het houden van zakelijke ontmoetingen. Een van de doelen is ‘kruisbestuiving’. Immers, binnen de OVR moeten Rielse ondernemers elkaar treffen en waar mogelijk (zakelijk) ondersteunen en samenwerken. Goirle en Riel mogen als gemeente een geheel zijn, ze hebben ieder hun eigen kern en leefgemeenschap. Ondernemers Vereniging Riel speelt daar op in en dat in het voordeel van ondernemers en consumenten.